FORMULARZ  OFERTOWY*

 

 *  Jest informacją dodatkową wspomagającą wykonanie oceny prac

Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

j.m.

Ilość

Razem

1

 

DZIAŁ I ROBOTY ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM INWESTYCJI

1.1

 

ROZDZIAŁ 01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1.1

 

PODROZDZIAŁ ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1
d.1.1.1

KNR-W 2-02 0923-01

Zabezpiczenie folią polietylenowa GR 0,2 MM

m2

 

 

 

 

(2.74*3.06)*2+(3.0*5.0)*2

m2

46.769

 

 

 

A (suma częściowa)

 

-

 

 

 

 

m2

46.769

 

 

 

 

 

RAZEM

2
d.1.1.1

KNR 4-04 1101-02

Transport gruzu i złomu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km

m3

 

 

 

1.60

m3

1.600

 

 

 

 

RAZEM

3
d.1.1.1

KNR 4-04 1101-04

Transport gruzu i złomu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu ciągnikiem kołowym z przyczepą - dod.za każdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 20

m3

 

 

 

1.60

m3

1.600

 

 

 

 

RAZEM

4
d.1.1.1

kalkulacja własna

Opłata za składowanie gruzu i złomu

m3

 

 

 

3.20

m3

3.200

 

 

A (suma częściowa)

 

-

 

 

 

m3

3.200

 

 

 

 

RAZEM

2

 

DZIAŁ II ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM REMONTU DACHU

2.1

 

ROZDZIAŁ 02 ROBOTY BUDOWLANE

5
d.2.1

KNR-W 2-02 1016-05 analogia

Dostawa i montaż klapy dymowej - kompletnej D+H fire 120 x 140 IPC 120x140/50 KD 120x140 p.50 cm pow. czynna oddymiania 1,240 m2, przykrycie klapy poilwęglan gr 16 mm w kolorze mlecznym, wytrzymalość obciązenia 550 N.me obciązenie śniegiem SL 550 napęd żebatkowy PLP-HS 24 V 150N/1000 mm 2,5 A, sygnalizator akustyczny LED SA-K7 czujnikdeszczu 24 V , obudowa nattynkowa, przkażnik NO/NC alarm + uszkodzenie, przycisk oddymiania w obudowie aluminiowej z owiewkami z osprzetem, wyposażeniem i uzbrojeniem z wykoanniem instalacji i podłączeniem do instalacji elektrycznej i usprawnieniem instalacji na uprzednio przygotowanej konstrucji z wykonaniem uruchomienia, sprawdzeń i dokumentacją powykonawczą

szt

 

 

 

 

1

szt

1.000

 

 

A (suma częściowa)

 

-

 

 

 

szt

1.000

 

 

 

 

RAZEM

3

 

DZIAŁ III INSTALACJE WEWNĘTRZNE

3.1

 

PODROZDZIAŁ INSTALACJE ELEKTRYCZNE

6
d.3.1

KNR-W 5-08 0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg.

szt

 

 

 

 

1

szt

1.000

 

 

A (suma częściowa)

 

-

 

 

 

szt

1.000

 

 

 

 

RAZEM

7
d.3.1

KNR 4-03 1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle

m

 

 

 

98.0

m

98.000

 

 

A (suma częściowa)

 

-

 

 

 

m

98.000

 

 

 

 

RAZEM

8
d.3.1

KNR 4-03 1013-01

Tynkowanie bruzd

m2

 

 

 

9.80

m2

9.800

 

 

A (suma częściowa)

 

-

 

 

 

m2

9.800

 

 

 

 

RAZEM

9
d.3.1

KNR-W 5-08 0407-03

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - bieg.

szt

 

 

 

1

szt

1.000

 

 

A (suma częściowa)

 

-

 

 

 

szt

1.000

 

 

 

 

RAZEM

10
d.3.1

KNR 5-08 0301-19

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w gazobetonie

szt.

 

 

 

8

szt.

8.000

 

 

A (suma częściowa)

 

-

 

 

 

szt.

8.000

 

 

 

 

RAZEM

11
d.3.1

KNR 5-08 0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm

szt.

 

 

 

 

2

szt.

2.000

 

 

 

A (suma częściowa)

 

-

 

 

 

 

szt.

2.000

 

 

 

 

 

RAZEM

12
d.3.1

KNR 5-08 0307-03

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

 

 

 

2

szt.

2.000

 

 

A (suma częściowa)

 

-

 

 

 

szt.

2.000

 

 

 

 

RAZEM

13
d.3.1

KNR 5-08 0511-03

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych 2x20W - końcowych z funkcją oświetlenia awaryjnego

szt.

 

 

 

2

szt.

2.000

 

 

A (suma częściowa)

 

-

 

 

 

szt.

2.000

 

 

 

 

RAZEM

14
d.3.1

KNR 5-08 0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur

m

 

 

 

34.0

m

34.000

 

 

A (suma częściowa)

 

-

 

 

 

m

34.000

 

 

 

 

RAZEM

15
d.3.1

KNR 5-08 0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur

m

 

 

 

64

m

64.000

 

 

A (suma częściowa)

 

-

 

 

 

m

64.000

 

 

 

 

RAZEM

16
d.3.1

KNR 5-08 0404-01

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach

szt.

 

 

 

1

szt.

1.000

 

 

A (suma częściowa)

 

-

 

 

 

szt.

1.000

 

 

 

 

RAZEM

17
d.3.1

KNR 5-08 0404-01

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach

szt.

 

 

 

1

szt.

1.000

 

 

A (suma częściowa)

 

-

 

 

 

szt.

1.000

 

 

 

 

RAZEM

18
d.3.1

KNR 5-08 0811-01

Sprawdzenie stanu izolacji / pomiary elektryczne /

szt.

 

 

 

8

szt.

8.000

 

 

 

A (suma częściowa)

 

-

 

 

 

 

szt.

8.000

 

 

 

 

 

RAZEM

19
d.3.1

kalkulacja własna

Wykonanie całości instalacji zasilania energetycznego z osprzętem dla klap dymowych szt 4 zgodnie z wytycznymi producenta

kpl

 

 

 

1

kpl

1.000

 

 

A (suma częściowa)

 

-

 

 

 

kpl

1.000

 

 

 

 

RAZEM

20
d.3.1

KNR 5-08 0618-02

Łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu za pomoca złączy skręcanych odgałęźnych 3-wylotowych

szt.

 

 

 

2

szt.

2.000

 

 

A (suma częściowa)

 

-

 

 

 

szt.

2.000

 

 

 

 

RAZEM

3.2

 

PODROZDZIAŁ TYNKI WEW. I OKŁADZINY

21
d.3.2

KNR 2-02 2010-07

Sufit podwieszonyz płyt gipsowo-kartonowych gr 1,2 mm na rusztach metalowych; pokrycie jednostronne dwuwarstwowe 25-02; rozstaw słupków 60 cm - uzupełnienie

m2

 

 

 

 

7.50+3.0

m2

10.500

 

 

 

A (suma częściowa)

 

-

 

 

 

 

m2

10.500

 

 

 

 

 

RAZEM

22
d.3.2

KNR 2-02 0613-06

Izolacje cieplne z wełny mineralnej rozprężnej gr. 20 cm o 0,042 W/mK. Rd =1,90 m2KWpionowe z płyt układanych na sucho - uzupełnienie

m2

 

 

 

7.50+3.0

m2

10.500

 

 

A (suma częściowa)

 

-

 

 

 

m2

10.500

 

 

 

 

RAZEM

3.3

 

PODROZDZIAŁ MALOWANIE WEWN

23
d.3.3

KNR 2-02 1506-01

Dwukrotne malowanie farbami poliwinyl. Kl 1 powierzchni wewn.- tynków gładkich

m2

 

 

 

 

(1.60*3.20)*3+(4.30*1.60)*2+3.0

m2

32.120

 

 

 

(0.80+3.40+0.80+0.37+1.10+1.10+0.50+0.50)*4.60+(1.20+0.50+0.80+0.80+0.37+1.10)*2.98

m2

53.637

 

 

 

(6.20+5.82+5.82)*0.20+(0.80+2.20+2.20)*0.20+(0.71+1.65+1.65)*4+(1.65+2.10+2.10)*0.20

m2

21.818

 

 

 

A (suma częściowa)

 

-

 

 

 

 

m2

107.575

 

 

 

 

 

RAZEM

24
d.3.3

KNR-W 4-01 1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian

m2

 

 

 

(6.20+5.82+5.82)*1.20+(0.80+2.20+2.20)*1.20+(0.71+1.65+1.65)*4+(1.65+2.10+2.10)*1.20

m2

50.708

 

 

A (suma częściowa)

 

-

 

 

 

m2

50.708

 

 

 

 

RAZEM

25
d.3.3

KNR-W 4-01 1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów

m2

 

 

 

6.20*3.20

m2

19.840

 

 

A (suma częściowa)

 

-

 

 

 

m2

19.840

 

 

 

 

RAZEM

26
d.3.3

KNR 4-01 1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów prostych

m2

 

 

 

(1.09+1.60+4.30+4.30+3.80+2.20)*1.10

m2

19.019

 

 

 

A (suma częściowa)

 

-

 

 

 

 

m2

19.019

 

 

 

 

 

RAZEM

27
d.3.3

KNR 4-01 1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną pochwytów

m

 

 

 

3.20+1.60+4.30+1.60+1.09+3.20+1.60+3.80+1.90

m

22.290

 

 

A (suma częściowa)

 

-

 

 

 

m

22.290

 

 

 

 

RAZEM

3.4

 

PODROZDZIAŁ ROBOTY DEMONTAŻOWE

28
d.3.4

KNR 2-02 1612-01

Rusztowania ramowe warszawskie 6 m

m2

 

 

 

 

18.0

m2

18.000

 

 

 

A (suma częściowa)

 

-

 

 

 

 

m2

18.000

 

 

 

 

 

RAZEM

29
d.3.4

KNR 2-02 1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m z przestawianiem

m2

 

 

 

16.0

m2

16.000

 

 

A (suma częściowa)

 

-

 

 

 

m2

16.000

 

 

 

 

RAZEM

30
d.3.4

KNR 4-03 0711-01analogia

DEmontaż złączy instalacji odgromowych do blachy na dachu

szt.

 

 

 

4

szt.

4.000

 

 

A (suma częściowa)

 

-

 

 

 

szt.

4.000

 

 

 

 

RAZEM

31
d.3.4

KNR-W 4-01 0512-01 analogia

Rozebranie pokrycia z blachodachówki nie nadajacych się do użytku

m2

 

 

 

40.20

m2

40.200

 

 

A (suma częściowa)

 

-

 

 

 

m2

40.200

 

 

 

 

RAZEM

32
d.3.4

KNR-W 4-01 0521-01 analogia

Rozebranie gąsiorów nadających się do uzytku

m

 

 

 

 

13.5

m

13.500

 

 

 

 

 

RAZEM

33
d.3.4

KNR-W 4-01 0609-01analogia

Rozebranie membramy dachowej nie nadajacej się do uzytku

m2

 

 

 

A (suma częściowa)

 

-

 

 

 

m2

0.000

 

 

40.20

m2

40.200

 

 

 

 

RAZEM

34
d.3.4

KNR-W 4-01 0545-03

Rozebranie rynny z blachy nadającej się do użytku

m

 

 

 

15.70

m

15.700

 

 

A (suma częściowa)

 

-

 

 

 

m

15.700

 

 

 

 

RAZEM

35
d.3.4

KNR-W 4-01 0545-08

Rozebranie obróbek okien dachowych z blachy nie nadającej się do użytku

m2

 

 

 

23.60*0.25

m2

5.900

 

 

A (suma częściowa)

 

-

 

 

 

m2

5.900

 

 

 

 

RAZEM

36
d.3.4

KNR-W 4-01 0353-04

Demontaż okien dachowych ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2

szt.

 

 

 

4

szt.

4.000

 

 

A (suma częściowa)

 

-

 

 

 

szt.

4.000

 

 

 

 

RAZEM

37
d.3.4

KNR 4-01 0511-04

Rozebranie płyt gipsowych, wełny i konstrukcji w obrebie okien dachowych

szt.

 

 

 

 

7.50

szt.

7.500

 

 

 

A (suma częściowa)

 

-

 

 

 

 

szt.

7.500

 

 

 

 

 

RAZEM

38
d.3.4

KNR-W 4-01 0441-05

Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstepie łat ponad 24 cm - łaty

m2

 

 

 

70.20

m2

70.200

 

 

A (suma częściowa)

 

-

 

 

 

m2

70.200

 

 

 

 

RAZEM

39
d.3.4

KNR-W 4-01 0441-05

Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstepie łat ponad 24 cm - kontrłaty

m2

 

 

 

70.20

m2

70.200

 

 

A (suma częściowa)

 

-

 

 

 

m2

70.200

 

 

 

 

RAZEM

40
d.3.4

KNR-W 4-01 0441-06

Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste - krokiew

m2

 

 

 

0.15

m2

0.150

 

 

A (suma częściowa)

 

-

 

 

 

m2

0.150

 

 

 

 

RAZEM

41
d.3.4

KNR-W 4-01 0417-01analogia

Nabicie na krokwie jednostronnie krawędziaków grub. 10 cm szer 7 cm

m

 

 

 

59.0

m

59.000

 

 

A (suma częściowa)

 

-

 

 

 

m

59.000

 

 

 

 

RAZEM

42
d.3.4

KNR-W 4-01 0416-07

Wstawienie elementów konstrukcyjnych dachu - wymiany

m

 

 

 

3.60

m

3.600

 

 

 

A (suma częściowa)

 

-

 

 

 

 

m

3.600

 

 

 

 

 

RAZEM

3.5

 

PODROZDZIAŁ ROBOTY REMONTOWE

43
d.3.5

KNR-W 4-01 0408-02

Wykonanie konstrukcji z krawędziaków na całej długości budynku w miejścu łączenia klatki z elewacją istniejącego budynku

m2

 

 

 

 

7.60*0.60

m2

4.560

 

 

 

A (suma częściowa)

 

-

 

 

 

 

m2

4.560

 

 

 

 

 

RAZEM

44
d.3.5

KNR-W 4-01 0604-03

Izolacja cieplna z wełny mineralnej gr 10 cm przestrzeni międzybelkowej istniejących stropodachów drewnianych z uzupełnienie po oknach i konstrukcji wsporczej klapy dymowej

m2

 

 

 

70.20+2.70+(1.40+1.40+1.20+1.20)*0.30

m2

74.460

 

 

A (suma częściowa)

 

-

 

 

 

m2

74.460

 

 

 

 

RAZEM

45
d.3.5

KNR-W 2-02 0606-02analogia

Montaz membramy dachowej o masie 90g/m2 ca. paroprzepuszczalność 3000 g/m2/24h wartość 0,01 m

m2

 

 

 

70.20

m2

70.200

 

 

A (suma częściowa)

 

-

 

 

 

m2

70.200

 

 

 

 

RAZEM

46
d.3.5

NNRNKB 202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm uzupełnienie gzymsu

m2

 

 

 

(3.92+3.92+7.63)*0.25

m2

3.868

 

 

A (suma częściowa)

 

-

 

 

 

m2

3.868

 

 

 

 

RAZEM

47
d.3.5

KNR-W 2-02 0524-01

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm z demontazu

m

 

 

 

3.92+3.92+7.63

m

15.470

 

 

A (suma częściowa)

 

-

 

 

 

m

15.470

 

 

 

 

RAZEM

48
d.3.5

KNR-W 2-02 0531-04

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm uzupełnienie rur

m

 

 

 

 

0.50

m

0.500

 

 

 

A (suma częściowa)

 

-

 

 

 

 

m

0.500

 

 

 

 

 

RAZEM

49
d.3.5

NNRNKB 202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,55 mm o szer.w rozwinięciu ponad 30 cm pas nadrynnowy

m2

 

 

 

(3.92+3.92+7.63)*0.30

m2

4.641

 

 

A (suma częściowa)

 

-

 

 

 

m2

4.641

 

 

 

 

RAZEM

50
d.3.5

KNR-W 2-02 0410-04

Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej kontrłaty

m2

 

 

 

70.20

m2

70.200

 

 

A (suma częściowa)

 

-

 

 

 

m2

70.200

 

 

 

 

RAZEM

51
d.3.5

KNR-W 2-02 0410-04

Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej łaty

m2

 

 

 

70.20

m2

70.200

 

 

A (suma częściowa)

 

-

 

 

 

m2

70.200

 

 

 

 

RAZEM

52
d.3.5

KNR-W 2-02 0508-01

Pokrycie dachów blachodachówka gr. 0.50 mm; lakierowaną 2X+1P fałdowaną

m2

 

 

 

40.20

m2

40.200

 

 

A (suma częściowa)

 

-

 

 

 

m2

40.200

 

 

 

 

RAZEM

53
d.3.5

NNRNKB 202 0521-03

(z.I) montaż prefabrykowanych elementów - gąsiory

m

 

 

 

 

10.6

m

10.600

 

 

 

 

 

RAZEM

54
d.3.5

NNRNKB 202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr 0,55 o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - pas ścienny

m2

 

 

 

(3.92+3.92+7.63)*0.30

m2

4.641

 

 

A (suma częściowa)

 

-

 

 

 

m2

4.641

 

 

 

 

RAZEM

55
d.3.5

NNRNKB 202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr 0,55 o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm przy klapie dymowej

m2

 

 

 

(3.92+3.92+7.63)*0.50

m2

7.735

 

 

 

 

RAZEM

56
d.3.5

KNR-W 4-03 0711-03

Wstawienie złączy naprężających instalacji odgromowych na dachu do blachodachówki

szt.

 

 

 

2

szt.

2.000

 

 

 

 

RAZEM

57
d.3.5

KNR 4-03 1205-03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej

pomiar.

 

 

 

1

pomiar.

1.000

 

 

A (suma częściowa)

 

-

 

 

 

pomiar.

1.000

 

 

 

 

RAZEM

58
d.3.5

KNR 4-03 1205-04

Następny pomiar instalacji odgromowej

pomiar.

 

 

 

1

pomiar.

1.000

 

 

A (suma częściowa)

 

-

 

 

 

pomiar.

1.000

 

 

 

 

RAZEM

59
d.3.5

KNR 4-01 1215-05

Mycie po robotach malarskich okien

m2

 

 

 

 

23.50

m2

23.500

 

 

 

A (suma częściowa)

 

-

 

 

 

 

m2

23.500

 

 

 

 

 

RAZEM

60
d.3.5

KNR 4-01 1215-02

Mycie po robotach malarskich drzwi

m2

 

 

 

12.50

m2

12.500

 

 

A (suma częściowa)

 

-

 

 

 

m2

12.500

 

 

 

 

RAZEM

61
d.3.5

KNR 4-01 1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych

m2

 

 

 

29.60

m2

29.600

 

 

A (suma częściowa)

 

-

 

 

 

m2

29.600

 

 

 

 

RAZEM

62

Analiza własna

Inne roboty nie ujęte przez Zamawiającego

RAZEM