Numer ogłoszenia: 101088 - 2015; data zamieszczenia: 30.04.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 88738 - 2015 data 20.04.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiat Wołomiński, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, woj. mazowieckie, tel. 7874301,03,04 w. 152, fax. 0-22 7765093.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: