Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Wykaz zamówień publicznych: 2020 rok

SPW.272.115.2020 Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Wołominie oraz bezpłatny odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych i atramentowychSPW.272.114.2020 Część 1 – zakup benzyny bezołowiowej na stacji paliw (Pb95) do pojazdów i maszyn Część 2 – dostawę oleju napędowego (ON) do zbiornika zlokalizowanego w siedzibie Wydziału Dróg Powiatowych ul. Asfaltowa 1 Zagościniec nSPW.272.113.2020 Usuwanie awarii, udrażnianie oraz wykonanie planowej usługi czyszczenia urządzeń kanalizacji deszczowej w pasie dróg powiatowych w Powiecie WołomińskimSPW.272.112.2020 Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Wołominie oraz bezpłatny odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych i atramentowychSPW.272.111.2020 Wywóz nieczystości stałych oraz odpadówSPW.272.109.2020 Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości wraz ze stałą dostawą artykułów higienicznych w budynkach Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Kobyłkowskiej 1a, w Zagościńcu przy ul. Asfaltowej 1 oraz w Radzyminie przySPW.272.110.2020 Dostawa artykułów biurowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w WołominieSPW.272.107.2020 Dostawa i montaż regałów przesuwnych na szynach jezdnych w budynkach Starostwa Powiatowego w WołominieSPW.272.106.2020 Dostawa sprzętu i wyposażenia komputerowego z podziałem na zadaniaSPW.272.105.2020 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zadania inwestycyjnego: Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4330W relacji Miąse - Kury - SulejóSPW.272.103.2020 Dostawa papieru kserograficznego formatu A4 i A3, papieru komputerowego oraz papieru do ploterów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w WołominieSPW.272.104.2020 Dostawa sprzętu komputerowegoSPW.272.102.2020 Zakup, dostawa i montaż wyposażenia szatni i łazienek w ramach zadania pn. Rozbudowa obiektów Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w RadzyminieSPW.272.101.2020 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem polegającym na wykonaniu doświetlenia istniejących przejść dla pieszych na skrzyżowaniach drogi powiatowej Nr 4365W w Ząbkach w ramach zadania pn.: Przebudowa ul. Szpitalnej w ZąbkachSPW.272.100.2020 Wykonanie odtworzenia ogrodzenia przy drodze powiatowej Nr 4365W w Ząbkach w ramach zadania pn.: Przebudowa ul. Szpitalnej w ZąbkachSPW.272.99.2020 Dostawa fabrycznie nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym dwóch osób na wózkach inwalidzkich dla DPS w RadzyminieSPW.272.98.2020 Wykonanie doświetlenia istniejących przejść dla pieszych na skrzyżowaniach drogi powiatowej Nr 4365W w Ząbkach” w ramach zadania pn.: Przebudowa ul. Szpitalnej w ZąbkachSPW.272.97.2020 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem polegającym na budowie parkingu przy Szpitalu Matki Bożej Nieustającej PomocySPW.272.96.2020 Budowa parkingu przy Szpitalu Matki Bożej Nieustającej PomocySPW.272.95.2020 Sporządzenie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4334W na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 4311W do działki 276/1 KlembówSPW.272.94.2020 Zakup, dostawa i montaż wyposażenia szatni i łazienek w ramach zadania pn. rozbudowa obiektów Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w RadzyminieSPW.272.93.2020 Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do nowo wybudowanego budynku Domu Dziecka w miejscowości RówneSPW.272.92.2020 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem polegającym remoncie drogi powiatowej nr 4353W - ul. Wołomińska na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną - ul. Jana Pawła (bez skrzyżowania) w miejscowości Kobyłka do ronda Al. ArmiiSPW.272.91.2020 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem polegającym na Rozbudowa drogi powiatowej nr 4360W ul. Piłsudskiego i Radzymińskiej (na odcinku od ul. Poznańskiej do ronda w Czarnej) w Wołominie polegającej na budowie ścieżki roweroSPW.272.90.2020 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem polegającym na doświetleniu istniejących przejść dla pieszych na terenie Powiatu Wołomińskiego” w ramach zadania pn.: Doświetlenie przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeńsSPW.272.89.2020 Rozbudowa drogi powiatowej nr 4360W ul. Piłsudskiego i Radzymińskiej (na odcinku od ul. Poznańskiej do ronda w Czarnej) w Wołominie polegającej na budowie ścieżki rowerowej wraz z przebudową istniejącego chodnika, budową zatok autoSPW.272.88.2020 Utrzymanie zimowe dróg powiatowych powiatu wołomińskiego w roku 2021 z podziałem na zadaniaSPW.272.87.2020 Przegląd i projekt szczegółowej osnowy wysokościowej i wielofunkcyjnej dla obszaru gmin: Marki, Ząbki, Zielonka i KobyłkaSPW.272.86.2020 Utworzenie numerycznej mapy wektorowej ewidencji gruntów na podstawie skanów pierworysów map ewidencyjnych w skali 1:5000, dla obszaru gminy TłuszczSPW.272.85.2020 Dostawa fabrycznie nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych do DPS w RadzyminieSPW.272.83.2020 Wykonanie doświetlenia istniejących przejść dla pieszych na terenie Powiatu Wołomińskiego w ramach zadania pn.: „Doświetlenie przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa”SPW.272.82.2020 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem polegającym na budowie parkingu przy Szpitalu Matki Bożej Nieustającej PomocySPW.272.81.2020 Remont drogi powiatowej nr 4353W - ul. Wołomińska na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną - ul. Jana Pawła (bez skrzyżowania) w miejscowości Kobyłka do ronda Al. Armii Krajowej - Wołomińska - Załuskiego (wraz ze skrzyżowaniem) w mSPW.272.80.2020 Budowa parkingu przy Szpitalu Matki Bożej Nieustającej PomocySPW.272.79.2020 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem polegającym na opracowaniu dokumentacji projektowej oraz budowie skrzyżowania wyniesionego trzywlotowego ulicy Kościelnej i ul. Kościuszki w Dąbrówce w ramach zadania: Projekt i budowa sSPW.272.78.2020 Dostawa fabrycznie nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych do DPS w RadzyminieSPW.272.77.2020 Wykonanie robót polegających na sfrezowaniu nawierzchni, skropieniu emulsją asfaltową wraz z dostawą betonu asfaltowego. w ramach zadania: „Modernizacja drogi powiatowej 4334W od Klembowa do msc. Rasztów gm. Klembów”.SPW.272.76.2020 Sporządzenie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4356W na odcinku w msc. Zwierzyniec gm. Radzymin realizowany w ramach zadania Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4356W na odcinku w msc. Zwierzyniec gm. RadzyminSPW.272.75.2020 Wykonania instalacji fotowoltaicznej na terenie bazy WID w ZagościńcuSPW.272.74.2020 Dostawa i montaż barier ochronnych w ramach zadania: Montaż barier ochronnych przy drodze powiatowej 1811W w ul. Opolskiej w msc. Nowe ZałubiceSPW.272.73.2020 Wykonanie etapu remontu drogi powiatowej Nr 4356W ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Radzyminie na odcinku od drogi powiatowej Nr 4303W (ul. Weteranów) do ronda Braci Dudzińskich wraz z dostawą wraz z dostawą betonu asfaltowego ACSPW.272.72.2020 Wymiana nawierzchni dróg ewakuacyjnych na terenie Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego, przy ulicy Inżynierskiej 1 w ZielonceSPW.272.71.2020 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem polegającym na Przebudowie mostu w msc. Wójty, gm. Jadów w ramach zadania: Przebudowa mostu w WójtachSPW.272.70.2020 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem polegającym na rozbudowie drogi powiatowej Nr 4306W w ramach inwestycji p.n. Przebudowa mostu w Zawadach na drodze powiatowej Nr 4306W gm. RadzyminSPW.272.69.2020 Przetworzenie mapy zasadniczej hybrydowej do postaci numerycznej wektorowej dla obszaru miasta ZielonkaSPW.272.68.2020 Utworzenie numerycznej mapy gleb chronionych dla obszaru Gminy Wołomin (obszar wiejski)SPW.272.67.2020 Wykonanie robót polegających na przebudowie pobocza w obrębie przepustu w ul. 11 Listopada w ciągu drogi powiatowej nr 4325W w miejscowości Postoliska, gmina Tłuszcz w ramach zadania: Projekt przebudowy przepustu w ul. 11 ListopadaSPW.272.66.2020 Wykonanie robót polegających na ustawieniu obustronnym opornika drogowego 12x25cm na ławie betonowej z oporem i poszerzeniu drogi do 6,0m w świetle opornika. Długość drogi 480,0m ( łącznie do 960,0mb ). Lokalizacja od granicy działeSPW.272.65.2020 Dostawa betonu asfaltowego AC 16W i AC 11S na przebudowywaną drogę powiatową Nr 4329W w msc. Białki gm. Tłuszcz na odcinku od działki nr ew. 126/127 do działki 351 obręb Białki w ramach zadania Przebudowa drogi powiatowej Nr 4329WSPW.272.64.2020 Skropienie międzywarstwowe nawierzchni na przebudowywanej drodze powiatowej Nr 4329W na odcinku od działki nr ew. 126/127 do działki 351 obręb Białki gmina Tłuszcz w ramach zadania: Przebudowa drogi powiatowej Nr 4329W w miejscowoścSPW.272.63.2020 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem polegającym na rozbudowie drogi powiatowej Nr 4306W w ramach inwestycji p.n. Przebudowa mostu w Zawadach na drodze powiatowej Nr 4306W gm. RadzyminSPW.272.62.2020 Wymiana nawierzchni dróg ewakuacyjnych na terenie Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego, przy ulicy Inżynierskiej 1 w ZielonceSPW.272.61.2020 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4306W w ramach inwestycji p.n. Przebudowa mostu w Zawadach na drodze powiatowej Nr 4306W gm. RadzyminSPW.272.60.2020 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem polegającym na budowie chodnika i zjazdów wzdłuż drogi powiatowej nr 4330W w miejscowości Miąse gmina Tłuszcz odc. od km 0+000,00 do km 0+263,30 w ramach zadania Budowa chodnika w MiąsSPW.272.59.2020 Wykonanie aranżacji z wizualizacją oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, kosztorysu i przedmiaru na dostawę i montaż mebli do nowo wybudowanego budynku Domu Dziecka w miejscowości RówneSPW.272.58.2020 Dostawa betonu asfaltowego AC 11S i AC16W na budowę drogi powiatowej ul. Granicznej na odcinku 1500 m w msc. Starowola do granicy powiatu wołomińskiego w obrębie Myszadła, gmina Jadów w ramach zadania Budowa drogi w Starowoli, gm.SPW.272.57.2020 Skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni przed połączeniem z nowo układaną warstwą mieszanki mineralno-asfaltowej na budowie drogi powiatowej ul. Granicznej w Starowoli, gmina Jadów w ramach zadania Budowa drogi w StarowSPW.272.56.2020 Wykonanie wycinki drzew w ilości 69 sztuk zlokalizowanych przy drogach powiatowych na terenie Powiatu WołomińskiegoSPW.272.55.2020 UTRZYMANIE ZIELENI W PASIE DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU WOŁOMINSKIEGO Gmina: Wołomin, Ząbki, Marki, Zielonka, KobyłkaSPW.272.54.2020 Projekt i budowa skrzyżowania wyniesionego trzywlotowego ulicy Kościelnej i ulicy Kościuszki w Dąbrówce w ramach zadania Projekt i budowa skrzyżowania wyniesionego dróg powiatowych nr 4320W i 4324W msc. Dąbrówka, gm. DąbrówkaSPW.272.53.2020 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem polegającym na rozbudową drogi powiatowej nr 4351W na odcinku od msc. Zabraniec gm. Poświętne do granicy powiatu wołomińskiego w ramach zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 4351W na odSPW.272.51.2020 Przebudowa mostu w msc. Wójty, gm. Jadów w ramach zadania: Przebudowa mostu w WójtachSPW.272.50.2020 Frezowanie korekcyjne nawierzchni asfaltowej wraz z regulacją wpustów ulicznych - DW 636 – Postoliska do 7200 m2 , - DW 634 – Dobczyn do 5100 m2 wraz z regulacją 3 wpustów, - Kury – Stryjki do 9600 m2 wraz z regulaSPW.272.49.2020 Przetworzenie mapy zasadniczej hybrydowej do postaci numerycznej wektorowej dla obszaru miasta ZielonkaSPW.272.48.2020 Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku garażowo-magazynowego z przeznaczeniem na szatnię szkolną wraz z budową łącznika funkcjonalnego do budynku Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych Al. Jana Pawła II 18, 05-250 Radzymin, dz.SPW.272.47.2020 UTRZYMANIE ZIELENI PASIE DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU WOŁOMINSKIEGO z podziałem na części.SPW.272.46.2020 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem polegającym na rozbudowie drogi powiatowej nr 4338W (ul. Słonecznej) na odcinku od skrzyżowania ulic Słonecznej z Królewską w m. Kowalicha do skrzyżowania ul. Marianowskich (powiatowejSPW.272.45.2020 Dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w WołominieSPW.272.44.2020 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zamierzenia budowlanego p.n. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1811W (ul. Wczasowa) wraz z rozbiórką istniejącego i budowąSPW.272.43.2020 Wykonanie w systemie zaprojektuj i wykonaj instalacji hydrantów wewnętrznych w budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie przy ul. Miłej 22SPW.272.42.2020 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zamierzenia budowlanego p.n. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4311W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad dopłySPW.272.41.2020 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zamierzenia budowlanego p.n. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W wraz z rozbiórką istniejących i budową nowego mostu nSPW.272.40.2020 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zamierzenia budowlanego p.n. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4356W ul. Wyszyńskiego w Radzyminie wraz z rozbiórką istniSPW.272.39.2020 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wołominie oraz jednostek organizacyjnychSPW.272.38.2020 Projekt i budowa skrzyżowania wyniesionego trzywlotowego ulicy Kościelnej i ulicy Kościuszki w Dąbrówce w ramach zadania Projekt i budowa skrzyżowania wyniesionego dróg powiatowych nr 4320W i 4324W msc. Dąbrówka, gm. DąbrówkaSPW.272.37.2020 Budowa chodnika i zjazdów wzdłuż drogi powiatowej nr 4330W w miejscowości Miąse gmina Tłuszcz odc. od km 0+000,00 do km 0+263,30 w ramach zadania: Budowa chodnika w MiąseSPW.272.34.2020 Rozbudowa drogi powiatowej nr 4351W na odcinku od msc. Zabraniec gm. Poświętne do granicy powiatu wołomińskiego w ramach zadania Rozbudowa drogi powiatowej nr 4351W na odcinku od msc. Zabraniec, gm. Poświętne do granicy powiatu woSPW.272.36.2020 Przetworzenie mapy zasadniczej hybrydowej do postaci numerycznej wektorowej dla obszaru miasta ZielonkaSPW.272.35.2020 Realizacja projektu szczegółowej osnowy wysokościowej i wielofunkcyjnej dla obszaru gmin: Wołomin, Radzymin, Dąbrówka i KlembówSPW.272.33.2020 Wykonanie opracowania geodezyjnego projektu podziału nieruchomości pod realizację inwestycji drogowej do celów związanych z uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w ramach zadania inwestycyjnego ,,Wykonanie doSPW.272.32.2020 Wykonanie opracowania geodezyjnego projektu podziału nieruchomości pod realizację inwestycji drogowej do celów związanych z uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w ramach zadania inwestycyjnego Projekt i wykonaSPW.272.31.2020 Wykonanie opracowania geodezyjnego projektu podziału nieruchomości pod realizację inwestycji drogowej do celów związanych z uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w ramach zadania inwestycyjnego „ProjektSPW.272.30.2020 Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku garażowo-magazynowego z przeznaczeniem na szatnię szkolną wraz z budową łącznika funkcjonalnego do budynku Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych Al. Jana Pawła II 18, 05-250 Radzymin, dz. ewSPW.272.29.2020 Wykonanie opracowania geodezyjnego projektu podziału nieruchomości pod realizację inwestycji drogowej do celów związanych z uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w ramach zadania inwestycyjnego ,,Projekt przeSPW.272.28.2020 Wykonanie przeglądów rozszerzonych (5letnich) 33 szt. obiektów mostowych znajdujących się w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu WołomińskiegoSPW.272.27.2020 Budowa drogi powiatowej ul. Granicznej na odcinku od dz. Nr ew. 96 obręb Starowola do granicy powiatu wołomińskiego w obrębie Myszadła, gmina Jadów odc. od km 0+817,50 do km 1+562,84 w ramach zadania Budowa drogi w Starowoli, gm.SPW.272.26.2020 Wykonanie sezonowej zieleni na rondzie ul. Wileńska/Reja w WołominieSPW.272.25.2020 Wykonanie robót polegających na obustronnym ustawieniu opornika drogowego 12x25cm na ławie betonowej z oporem na odcinku długości ok. 1700 mb. w ramach zadania: Modernizacja drogi powiatowej 4334W od Klembowa do msc. Rasztów gm. KlSPW.272.24.2020 Rozbudowa drogi powiatowej nr 4338W (ul. Słonecznej) na odcinku od skrzyżowania ulic Słonecznej z Królewską w m. Kowalicha do skrzyżowania ul. Marianowskich (powiatowej i gminnej) w m. Marianów, gmina Dąbrówka w ramach zadania RozSPW.272.23.2020 Skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni przed połączeniem z nowo układaną warstwą mieszanki mineralno-asfaltowej na remontowanych odcinkach dróg powiatowychSPW.272.22.2020 Wykonanie opracowania geodezyjnego projektu podziału nieruchomości pod realizację inwestycji drogowej do celów związanych z uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w ramach zadania inwestycyjnego Wykonanie dokumeSPW.272.21.2020 Planowe czyszczenie elementów kanalizacji deszczowej oraz udrażnianie w przypadku awarii, wystąpienia niedrożności urządzeń kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie dróg powiatowych na terenie powiatu wołomińskiegoSPW.272.20.2020 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zamierzenia budowlanego p.n. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W wraz z rozbiórką istniejących i budową nowego mostuSPW.272.19.2020 Wykonanie oznakowania poziomego na drogach powiatowych - Powiat WołomińskiSPW.272.18.2020 Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku garażowo-magazynowego z przeznaczeniem na szatnię szkolną wraz z budową łącznika funkcjonalnego do budynku Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych Al. Jana Pawła II 18, 05-250 Radzymin, dz.SPW.272.17.2020 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zamierzenia budowlanego p.n. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4343W wraz z rozbiórką istniejących i budową nowych dwóchSPW.272.16.2020 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Nadma, gmina RadzyminSPW.272.15.2020 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zamierzenia budowlanego p.n. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4303W ul. Weteranów na odcinku okSPW.272.14.2020 Parking przy szkole w TłuszczuSPW.272.13.2020 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zamierzenia budowlanego p.n. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4330W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostuSPW.272.12.2020 Wykonanie drenażu francuskiego na działce zlokalizowanej w miejscowości Chrzęsne przy ul. Sulejowskiej- ETAP ISPW.272.11.2020 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zamierzenia budowlanego p.n. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4311W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad dopłySPW.272.10.2020 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zamierzenia budowlanego p.n. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4306W na odcinku skrzyżowania w msc. Guzowatka i Kołaków przy szkolSPW.272.9.2020 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zamierzenia budowlanego p.n. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1811W od rowu melioracyjnego w m. Marianów do granicy administracyjnSPW.272.7.2020 Zakup betonu asfaltowego z transportem w miejsce wbudowania na potrzeby przebudowy dróg powiatowych na terenie powiatu wołomińskiegoSPW.272.8.2019 Wykonanie wycinki drzew w ilości 97 sztuk zlokalizowanych przy drogach powiatowych na terenie Powiatu WołomińskiegoSPW.272.6.2020 Oczyszczanie pozimowe oraz zamiatanie ulic powiatowych na terenie powiatu wołomińskiego z podziałem na zadaniaSPW.272.5.2020 Wywóz nieczystości stałych oraz odpadów segregowanychSPW.272.4.2020 Remont ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych ulic Fieldorfa, Przejazd i Wileńskiej w WołominieSPW.272.3.2020 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zamierzenia budowlanego p.n. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4356W ul. Wyszyńskiego w Radzyminie wraz z rozbiórką istnieSPW.272.2.2020 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zamierzenia budowlanego p.n. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1811W (ul. Wczasowa) wraz z rozbiórką istniejącego i budowąSPW.272.1.2020 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zamierzenia budowlanego p.n. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314W ul. Matarewicza w Ossowie w zakresie budowy dodatkowej jezdni

Strona oglądana: 360654 razy.