Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Elektroniczna skrzynka podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Starostwa Powiatowego w Wołominie

U W A G A:


W celu złożenia wniosku do Starostwa Powiatowego w Wołominie konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do urzędu:
1.Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie dokumentu on-line na stronie Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej podpisanego ważnym kwalifikowanym podpisem cyfrowym bądź profilem zaufanym;

2.Dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adres kancelaria@powiat-wolominski.pl. Jednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument drogą wymienioną w pkt.1;

3.Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu do Kancelarii mieszczącej się w pokoju nr 4 przy ul. Prądzyńskiego 3 na następujących nośnikach danych:

a) Dyskietka 1,44 MB
b) Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
c) Płyta CD-RW
Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Starostwa Powiatowego w Wołominie:

1.Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes.

2.Akceptowalne formaty załączników to:
a) DOC, RTF
b) ODS, ODT
c) XLS
d) CSV
e) TXT
f) GIF, TIF, BMP, JPG
g) PDF
h) ZIP

3.Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3,5 MB.
4.Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 14.05.2012 r., godz. 14.49
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 03.03.2020 r., godz. 10.21
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.03.2020 r., godz. 10.21Emilia PłachetkoZmiana przynależności strony
04.03.2013 r., godz. 10.22NieznanyEdycja strony
14.05.2012 r., godz. 15.49Katarzyna RutkowskaEdycja strony
14.05.2012 r., godz. 14.49Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 50666 razy.