Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Sposób dostępu /Sprawdzanie statusu swojej sprawy

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej należy przesłać na następujący adres e-mail:


kancelaria@powiat-wolominski.pl">kancelaria@powiat-wolominski.plOd kwietnia osoby z dysfunkcjami narządu słuchu mogą liczyć na ułatwienia w kontaktach z instytucjami administracji publicznej zmiany te wprowadza nowa ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Starostwo Powiatowe w Wołominie zapewnia bezpłatną pomoc tłumacza przy załatwieniu spraw urzędowych, w trzech formach komunikowania się tj. Polski język migowy (PJM), system językowo-migowy (SJM) oraz sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

Osoba uprawniona (niesłysząca), lub osoba przez nią upoważniona (musi mieć ukończone 16 lat), która będzie chciała skorzystać z pomocy tłumacza w załatwieniu sprawy powinna zgłosić taką potrzebę do Starostwa co najmniej 3 dni robocze przed wybranym przez siebie terminem.

Zgłoszenie może być dokonane poprzez przesłanie formularza drogą elektroniczną na adres tlumacz@powiat-wolominski.pl lub dostarczenie go do kancelarii Starostwa.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w w/w terminie, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Podstrony:
  • Uregulowania prawne
    Sposób dostępu do informacji publicznej wg ustawy z dnia 6.IX.2001r. o dostępie do informacji publicznej.
  • Statut Powiatu Wołomińskiego
    Zasady dostępu i korzystania z dokumentów wg Statutu Powiatu Wołomińskiego
  • Zarządzenia Starosty
    Zarządzenia Starosty w sprawie udostępniania informacji publicznej w Starostwie Powiatu Wołomińskiego.

Wytworzył lub odpowiada za treść:Katarzyna Pazio, data: 16.03.2003 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 16.06.2003 r., godz. 10.46
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 03.03.2020 r., godz. 10.20
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.03.2020 r., godz. 10.20Emilia PłachetkoZmiana przynależności strony
30.04.2013 r., godz. 11.41NieznanyEdycja strony
30.04.2013 r., godz. 11.13NieznanyEdycja strony
30.04.2013 r., godz. 11.12NieznanyEdycja strony
30.04.2013 r., godz. 11.11NieznanyEdycja strony
22.03.2013 r., godz. 13.06NieznanyEdycja strony
19.03.2013 r., godz. 14.43NieznanyEdycja strony
28.12.2012 r., godz. 10.16Katarzyna PazioEdycja strony
20.09.2010 r., godz. 11.11NieznanyEdycja strony
20.09.2010 r., godz. 11.07NieznanyEdycja strony
16.06.2003 r., godz. 10.46Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 71024 razy.